ผลกระทบจากการก่อการร้าย

คุณรู้จักสงครามโลกหรือไม่? แน่นอนว่าสงครามโลกมีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเราก็อาจจะยังไม่เคยเกิดและไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้แต่ถ้าหากได้ลองศึกษาก็จะรู้ว่าสงครามโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสงครามนี้ก็คือการก่อการร้าย

การก่อการร้ายนั้นหมายความว่ามีผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำและการปฏิบัติตัวของรัฐบาลจึงทำตัวเป็นกบฏและอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงคอยหาโอกาสที่จะก่อเหตุจลาจลหรือการก่ออาชญากรรมซึ่งเป็นการก่อการร้ายหนึ่งที่จะทำให้ประเทศนั้นเป็นประเทศที่ เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตซึ่งเราจะกล่าวถึงผลกระทบของการก่อการร้ายให้คุณได้รู้ว่าหากมีการก่อการร้ายขึ้นในประเทศนั้นนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง

terrorism

สิ่งแรกเลยที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากมีการก่อการร้าย เชื้อโรคที่มักจะมาจากอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธอันตรายที่ปล่อยมาเพื่อทำลายล้างประเทศนั้นๆซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยศึกษาเชื้อโรคที่มักจะเกิดหลังจากสงครามนั้นก็คือ เชื้อแอนแทรกซ์ ที่สามารถทำลายสัตว์เลี้ยงพืชผลที่นำมารับประทานหรือแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกัน นอกจากนี้ก็อาจจะนำไปสู่โรคต่างๆที่มากับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยหรือแม้แต่โรควัวบ้าที่ทำให้ผลผลิตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือพืชพรรณได้รับความเสียหายจนนำไปสู่ความอดอยากของคนในประเทศนั้นในที่สุด

ผลกระทบต่อมาคือสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในบริเวณนั้นจะแพร่กระจายไปทั่วไม่ว่าจะเป็นตามอาคารบ้านเรือนหรือแหล่งปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในน้ำหรือดินก็จะทำให้ทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยตรงบริเวณนั้นได้เพราะสารกัมมันตรังสีเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรือแม้แต่ตับ ปอด ไต และหัวใจ ฉะนั้นจะต้องอาศัย การกำจัดก่อนซึ่งกว่าจะกำจัดได้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน

อีกผลกระทบหนึ่งซึ่งถือว่าร้ายแรงเป็นอย่างมากคือประชากรของประเทศนั้นไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้องมีการอพยพกันไปอยู่อย่างที่แหล่งอื่น จึงทำให้ประชากรเหล่านั้นเกิดความหิวโหยเพราะไม่มีอาหารมาประทังชีวิตพร้อมทั้งเกิดปัญหาการอพยพและไม่มีที่พึ่งจนทำให้ต้องล้มหายตายจากกันไป ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมาก

จากผลกระทบที่เกิดจากการก่อการร้ายจนนำมาสู่สงครามโลกนั้นถือว่าผลกระทบข้างต้นค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่รุนแรงต่อสังคมโลกนี้มากเพราะฉะนั้นหากคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตัวและมีเอาตัวรอดให้พ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้