ความกดดันภายใต้อาชีพนักข่าว

“นักข่าว” เป็นอาชีพ ที่มีท้าทาย แผงด้วยความตื่นเต้น รู้สึกถึงดารผจญภัย และนำความภูมิใจมาให้กับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนี้ เพราะนักข่าวสามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่น หรือสังคมส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม

อาชีพ”นักข่าว” นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นได้  แม้ว่าในยุคนี้ใครๆก็เสนอข้อมูลได้  หรือจะเรียกตัวเองว่า “นักข่าวสมัครเล่น”  เพียงเพราะส่งข้อมูลบางอย่างออกสู่สาธารณะ  เพราะการเป็น “นักข่าวมืออาชีพ”  ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ และจำเป็นต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนที่จริงจัง  และที่สำคัญต้องผ่านบททดสอบ ความกดดันภายใต้อาชีพนักข่าว ให้ได้

เมื่อกล่าวถึง ความกดดันภายใต้อาชีพนักข่าว คนนอกวิชาชีพอาจมองว่า มีเพียงความกดดันที่ต้องเสนอข่าวให้ทันเวลา เสนอข่าวที่เร็วและแม่นยำ  แต่ภายใต้อาชีพนี้ มีความกดดันมากมายที่หลายคนคิดไม่ถึง เพื่อให้รู้จักกับอาชีพนักข่าวมากขึ้น เรามาดูกันสิว่า อาชีพนักข่าวต้องเผชิญความกดดันอะไรบ้าง

ความกดดันภายใต้อาชีพนักข่าว

แน่นอนประการแรก สิ่งที่ผู้เสพข่าวต้องการจากนักข่าวคือ  ข่าวที่รวดเร็ว แม่นยำ และลงลึก สิ่งที่เป็นของคู่กันกับนักข่าวทุกคนคือ “เส้นตาย” (Deadline) ที่คอยกำกับการทำงานให้ทำงานออกมาในช่วงเวลาอันจำกัด   ดังนั้นนักข่าวจริงต้องมีบุคลิกเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น สนใจในเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นรอบๆ ตัวอยู่เสมอ  และต้องมีความเป็นคนช่างสังเกต คล้ายกับนักสืบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่ประกอบขึ้นเป็นข่าว และไม่อาจไว้วางใจใครง่ายๆ นอกจากนั้นยังต้องมีจมูกไวต่อข่าว หรือที่เรียกกันในวงการนักข่าวว่าต้องมี “ประสาทสัมผัสที่หก” (Sixth Sense) ที่จะแยกแยะข้อเท็จจริง ที่มีคุณค่าทางข่าว ออกจากข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดได้ รวมทั้งแยกแยะเงื่อนงำ  ที่แฝงอยู่ในข้อเท็จจริง นั่นแสดงว่าการเป็นนักข่าวต้องมีสติ มีความรอบครอบ อยู่ตลอดเวลา

การเข้าไปเพื่อหาความจริง ของนักข่าวนี่เองที่นำความกดดันประการสำคัญมาให้นักข่าวเพราะเส้นทางแห่งการแสวงหาความจริงต้องเกี่ยวข้องกับอำนาจและอิทธิพลมืด การสร้างศัตรูที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ การเสนอข่าวที่เป็นความจริงแต่ขัดผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มย่อมมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับในทางลบแน่นอน ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการแสวงหาความจริงที่สังคมต้องการรับรู้แรงกดดันจากสังคมก็จะสะท้อนกลับไปยังนักข่าวเช่นกัน

นอกจากสภาพจิตใจ และ ร่างกายที่ต้องอยู่ในภาวะกดดันแล้ว  ยังปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เพิ่มความกดดันให้นักข่าวเพิ่มขึ้นมาอีก   ด้วยภาระอันมากมายและความรับผิดชอบที่มีในหน้าที่ หลายคนอาจเข้าใจว่านักข่าวมีรายได้มาก ความจริงคือไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอ งานทำข่าว บางกรณีนั้นรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพก่อให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน

ประการสุดท้าย รูปแบบการทำงานของนักข่าวทำให้เส้นแบ่งเวลาระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของนักข่าวนั้น ช่างเป็นเส้นที่เลือนรางเหลือเกิน นั่นเพราะว่าข่าวไม่เคยรอเวลา การทำงานของนักข่าวที่ต้องแข่งกับเวลาทำให้ความเป็นส่วนตัวและการใช้เวลากับคนใกล้ชิดมีน้อยลง ความกดดันจากการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวจึงเป็นอีกหนึ่งความกดดันที่ไม่อาจมองข้ามได้